Get Adobe Flash player
ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 086-131-6228, 085-930-4143,

ไม่มีหมวดหมู่

กำหนดการ
วันเสารที่ 16 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00น. ตั้งองค์กฐินที่ศาลาธรรมสภาช้ั้นล่าง
เวลา 17.30น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา 12.00น. เคลื่อนองค์กฐินแห่รอบอุโบสถวัดดงน้อย
เวลา 12.30น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนูโมทนาเป็นเสร็จพิธี

จุลกฐิน

       ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีเบิกพระเนตรพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่

            ณ วัดดงน้อย  ตำบลกกโก  อำเภอเมือง  จังหวัดวัดลพบุรี

                          วันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑   

ด้วยวัดดงน้อย   พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  ได้ร่วมกันทำการก่อสร้างพระพุทธไสยาสน์

องค์ใหญ่ ยาว ๔๕เมตร กว้าง ๔ เมตร สูง ๑๖ เมตร ขององค์พระประดิษฐานบนชั้น ๒ ของอาคาร  ใช้งบประมาณ

ก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๐ ล้านบาท     ขณะนี้การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   จึงได้กำหนดวันจัดงานฉลองสมโภชส่งเสริมพระพุทธศาสนา อันเนื่องในวันวิสาขบูชา และประกอบพิธีเบิกพระเนตรและเฉลิมฉลองเป็นทางการ เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นที่กราบไหว้ต่อไป

จึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมงานและอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันและขออนุโมทนาเป็น อย่างยิ่งในกุศลศรัทธาที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบริจาคอุปถัมภ์มา

                              กำหนดการ                         

                 วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๒๕น.ทำพิธีบวงสรวงขอพรหลงพ่อมาลัยไกรศร

เวลา ๑๐.๐๐น. สอยดาวการกุศล

เวลา ๑๖.๐๐น. เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๒๐.๐๐น มีมหรสพให้ชม

                 วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐น. ฝังตะกรุดทองคำ

เวลา ๑๔.๐๐น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้ปีชง เสริมดวงชะตา

เวลา ๒๐.๓๐น. มีมหรสพให้ชม

                  วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๐น. บวชชีพราหมณ์สร้างบารมี

                  วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันวิสาขบูชา)

เวลา ๐๗.๓๐น.ตักบาตรอาหารแห้ง

เวลา ๐๙.๓๙น.ทำพิธีบวงสรวงพระพุทธไสยาสน์

เวลา ๑๖.๐๐น.ประกอบพิธีเบิกพระเนตร พระพุทธไสยาสน์มหามงคลศิริโชค

เวลา ๑๙.๐๐น. เวียนเทียนและสวดธรรมจักร พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ๑๐๘

                  วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๐๐น.พิธีลาสิกขา

คณะกรรมการวัดร่วมจัดงาน

สอบถามได้ที่โทร.๐๘๖-๑๓๑-๖๒๒๘/  ๐๘๕-๙๓๐-๔๑๔๓/  ๐๘๕-๔๒๑-๙๑๘๖/  ๐๘๖-๘๔๐-๑๖๔๙,      หมายเหตุ=แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพเขียนสวยๆ

ภาพระยะไกล

ขอเชิญสาธุชนคณะศรัทธาสายบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคี
และร่วมเทปูนหล่อพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ ยาว ๔๕ เมตร
( เป็นจุลกฐิน ทำให้เสร็จในวันเดียว )
ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กองเล็ก ๑๐๐ บาท, กองใหญ่ ๒,๕๐๙ บาท
ด้วยคณะกรรมการวัดและเทศบาลตำบลกกโกพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมพลังจัดงานจุลกฐินขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง ซึ่งเราท่านทั้งหลายไม่คุ้นเคยรู้จักมากนัก ดังนั้น
คณะศรัทธาสายบุญจึงได้จัดงานนี้ขึ้น และขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมแรงร่วมใจกำลังศรัทธา เพื่อให้
งานจุลกฐิน สำเร็จทันกาลเวลา และในงานนี้มีการเทปูนหล่อพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ด้วย
เป็นสายบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ จึงบอกบุญมายังท่านทั้งหลาย ได้อนุโมทนาร่วมสร้างพระนอนองค์ใหญ่
ด้วยกัน เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาต่อไป
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแม )
เวลา ๐๙. ๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ตั้งบริวารองค์กฐินที่ศาลาธรรมสภา , เวลา ๑๔ . ๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กวนข้าวทิพย์
เวลา ๑๖. ๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์จุลกฐิน
เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๓.๓๐ น. การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดดงน้อย และดนตรีย้อนยุค

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะแม )
เวลา ๐๘.๓๐ น. ทำพิธีเก็บดอกฝ้ายจากต้น และแห่ดอกฝ้ายมาให้คณะทำงานตามขั้นตอน เช่น เข็นฝ้าย
ปั่นฝ้าย ทอผ้า ตัดเย็บ ย้อม โดยการร่วมพลังทำให้เสร็จเป็นผ้าไตรจีวรองค์กฐิน
เวลา ๐๙.๐๙ น. เริ่มเทปูนหล่อพระนอนองค์ใหญ่ต่อเนื่องไปทั้งวัน
เวลา ๑๐.๐๐ น. การแสดงฟ้อนรำโดยนักเรียนโรงเรียนวัดดงน้อย
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๗.๐๐ น. แห่กองผ้าป่า องค์กฐินจากหน่วยงานต่าง ๆ มารวมที่กองอำนวยการ เมื่อมาถึงแล้ว
นำผ้าจุลกฐินแห่รอบพระอุโบสถพร้อมกัน เสร็จแล้วนำมาไว้ที่ตั้งองค์กฐิน
และชมการแสดงของโรงเรียนวัดดงน้อยพร้อมทั้งมอบพวงมาลัยของขวัญแก่นักเรียน
ที่แสดงและครูผู้ควบคุมการแสดงด้วย
เวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

ติดต่อ ๐๘๙ – ๐๘๓ – ๗๔๕๐ , ๐๘๕ – ๔๒๑ – ๙๑๘๖ , ๐๘๖ – ๑๓๑ – ๖๒๒๘ , www.watdongnoi.com

Please welcome lady and gentleman to make merit , be the host of Ka-Thin , and pour cement to build “The Large Statue of Buddha(Sleeping Position) 45 metres in length.

At Wat Dong Noi Tambon Kok-Ko Ampher Maung Lopburi

Schedule
21st November 2015 (On Saturday)

09.30 – 11.00 am. Prepare things for Ka-Thin
02.00 – 04.00 pm. Making Kao-Thip(Kao-Thip is a name of dessert. It is a food in Buddhism History)
04.00 – 07.00 pm. Monks pray and preach about the merit of Ka-Thin.
08.00 pm. Shows form Dong Noi School.

22nd November 2015 (On Sunday)

08.30 am. Harvest cotton flower then show how to make a monk’s robe from its.
09.09 am. Pour cement to build “The Large Statue of Buddha(Sleeping Position)
10.10 am. Thai cultural dancing show from the student of Wat Dong Noi School.
11.00 am. Give lunch to monks.
05.00 pm. Parade “Pa-Pha and Ka-Thin” around the church. Then watching the show form Wat Dong Noi School’s students.
08.00 pm. Give “Ka-Thin” to the monks.

เนื้อทองแดง

              ขอเชิญทุกท่านร่วมงานการกุศลทอดผ้าป่าสามัคคี

                                 สร้างพระนอนองค์ใหญ่

                                      ณ  วัดดงน้อย

                   ตำบลกกโก  อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

                             วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

                          **   ***   **   ***   **   ***   **   ***   **

     ด้วยทางวัดดงน้อย  มีโครางการสร้างพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)

องค์ใหญ่ ความยาว ๔๙เมตร กว้าง ๓ เมตร สูง ๖เมตร ประดิษฐานบน

อาคารชั้น ๒

     อนึ่งในงานนี้มีการบวชชีปฏิบัติธรรม สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา 

ฝังตะกรุดทองคำมหามงคล  พุทธาภิเษกวัตถุมงคล ทอดผ้าป่าสามัคคี

 กองละ ๑,๐๐๐บาท  เพื่อสมทบทุนสร้างพระนอนองค์ใหญ่

ผู้บริจาค ๑๐,๐๐๐บาท จะได้รับมอบพระบูชา ๑ องค์

     ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานและอนุโมทนาบริจาคได้

ตามกำลังศรัทธา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธไสยาสน์   ทรงประทานพรให้

ทุกท่านจงปราศจากทุกข์โรคภัยทั้งปวง และเจริญงอกงามในหน้าที่

การงานทุกเมื่อเทอญ.

                           กำหนดการ

          วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

          (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ค่ำ เดือน๖ ปีมะแม)

          เวลา  ๐๙.๐๙น. ฝังตะกรุดทองคำ

          เวลา  ๑๐.๐๐น. บวชเนกขัมมะบารมี

          เวลา  ๑๔.๐๐น. พุทธาภิเษกวัตถุมงคล จากพระเกจิผู้บารมีอธิฐานจิต

           วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

            (ตรงกับแรม ๑ค่ำ เดือน๖ ปีมะแม)

     เวลา ๑๐.๐๙น. วางศิลาฤกษ์ อาคารฐานพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)

     เวลา ๑๓.๐๐น. พิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา และถวายผ้าป่า

            หลวงพ่อใหญ่ – หลวงพ่อสารันต์  ประธานโครงการก่อสร้าง

 ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.  036-783-086,  086-131-6228

(หลังจากวางศิลาฤกษ์เสร็จแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมเทปูนหล่อฐาน

พระนอนองค์ใหญ่พร้อมเพรียงกัน)

 อัปโหลด-จากพระบุรี เขมปญฺโญ  อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

 

ขอเชิญสาธุชนคณะศรัทธาสายบุญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากฐินสามัคคี

(เป็นจุลกฐิน ทำให้เสร็จในวันเดียว)

ทอด ณ. วัดดงน้อย  ตำบลกกโก  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

     ด้วยคณะกรรมการวัดและเทศบาลตำบลกกโกพร้อมด้วยประชาชนได้ร่วมพลังจัดงาน

จุลกฐินขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่เชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมส่วนหนึ่ง ซึ่งเราท่านทั้งหลาย

ไม่คุ้นเคยรู้จักมากนัก ดังนั้นคณะศรัทธาสายบุญจึงได้จัดงานนี้ขึ้น และขอเชิญชวนท่าน

ทั้งหลายมาร่วมแรงร่วมใจ กำลังศรัทธาเพื่อให้งานจุลกฐิน สำเร็จทันกาลเวลา เป็นสายบุญ

มหากุศลยิ่งใหญ่

กำหนดการ

           วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  (ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน๑๒ ปีมะเมีย)

เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐น     ตั้งบริวารองค์กฐินที่ศาลาธรรมสภา

เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น.    กวนข้าวทิพย์

เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น.    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  และแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์

                                 จุลกฐิน ๑กัณฑ์

เวลา ๒๐.๓๐-๒๓.๓๐น.  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดดงน้อยและดนตรีย้อนยุค

          วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ตรงกับวันขึ้น ๑๑ค่ำ เดือน๑๒ ปีมะเมีย)

เวลา  ๐๘.๐๐น. ทำพิธีเก็บดอกฝ้ายจากต้น และแห่ดอกฝ้ายมาให้คณะทำงานตาม

                      ขั้นตอนเช่น เข็นฝ้าย ปั่นฝ้าย ทอผ้า ตัดเย็บ ย้อม โดยการร่วมพลัง

                      ทำงานให้เสร็จเป็นผ้าไตรจีวรองค์กฐิน

เวลา  ๑๐.๐๐น.  การแสดงฟ้อนรำโดยนักเรียนของโรงเรียนวัดดงน้อย

เวลา  ๑๑.๐๐น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา  ๑๗.๐๐น.  แห่กองผ้าป่า องค์กฐินจากหน่วยงานต่างๆมารวมที่กองอำนวยการ

เวลา  ๑๙.๐๐น.  แห่ผ้าจุลกฐินรอบพระอุโบสถ

เวลา  ๒๐.๐๐น.  ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

        ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 089-083-7450,  085-421-9186, 

                                        086-131-6228,   085-930-4143,

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี  ชื่อบัญชี

โครงการสร้างองค์พระเจดีย์ เลขที่บัญชี 111-0-58246-3

                       ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี
                           ณ สำนักสันติธรรม ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ
                            ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
                เนื่องด้วยสำนักสันติธรรม ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ เป็นสาขาวัดดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้ ทางวัดกำลังทำการก่อสร้าง องค์พระเจดีย์นวเกตุเก้ายอดเพื่อเป็นพุทธบูชาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างได้คืบหน้าไปแล้ว ๘๐%
                ดังนั้น จึงขอบอกบุญมายังสาธุชนท่านทั้งหลาย ได้ร่วมอนุโมทนาบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างตามกำลังศรัทธา
                ขอให้ทุกท่านจงประสบด้วยเบญจพรชัยคือ อายุ วรรณะ พละ ธนสมบัติ ประกอบด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ โดยทุกท่านทุกประการ เทอญ.
                                      กำหนดการ
               วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
                       เวลา ๐๙.๐๐น. ตั้งองค์กฐินที่ศาลาธรรมสภา
                       เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                       เวลา ๑๒.๓๐น. ถวายผ้ากฐิน และแจกวัตถุมงคลผู้มาร่วมงาน

สอบถามโทร. 086-131-6228

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี  ชื่อบัญชี

โครงการสร้างองค์พระเจดีย์ เลขที่บัญชี 111-0-58246-3

คติธรรมหลวงพ่อสารันต์ วัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี

 หลวงพ่อท่านเป็นพระผู้มีแต่ความเมตตา  เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่เคยคิดถึงความสุขส่วนตัว

         ภาพนี้ถ่ายเมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๗

                        ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี
                           ณ สำนักสันติธรรม ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ
                            ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
                เนื่องด้วยสำนักสันติธรรม ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ เป็นสาขาวัดดงน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งขณะนี้ ทางวัดกำลังทำการก่อสร้าง องค์พระเจดีย์นวเกตุเก้ายอดเพื่อเป็นพุทธบูชาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างได้คืบหน้าไปแล้ว ๘๐%
                ดังนั้น จึงขอบอกบุญมายังสาธุชนท่านทั้งหลาย ได้ร่วมอนุโมทนาบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างตามกำลังศรัทธา
                ขอให้ทุกท่านจงประสบด้วยเบญจพรชัยคือ อายุ วรรณะ พละ ธนสมบัติ ประกอบด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ โดยทุกท่านทุกประการ เทอญ.
                                      กำหนดการ
               วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
                       เวลา ๐๙.๐๐น. ตั้งองค์กฐินที่ศาลาธรรมสภา
                       เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
                       เวลา ๑๒.๓๐น. ถวายผ้ากฐิน และแจกวัตถุมงคลผู้มาร่วมงาน

สอบถามโทร. 086-131-6228    

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี  ชื่อบัญชี 

โครงการสร้างองค์พระเจดีย์ เลขที่บัญชี 111-0-58246-3

                                               กำหนดการ ทอดกฐิน ปี ๒๕๕๗

                      วันอาทิตย์ที่ ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗  (ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑)

                                  เวลา  ๐๙.๐๐น.  ตั้งองค์กฐินที่ศาลาธรรมสภา

                                  เวลา ๑๑.๐๐น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

                                  เวลา ๑๒.๓๐น.   ถวายผ้ากฐิน และแจกวัตถุมงคลผู้มาร่วมงาน

 โทร. 086-131-6228

 โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย  สาขาลพบุรี 

ชื่อบัญชี โครงการสร้างองค์พระเจดีย์  

 เลขที่บัญชี 111-0-58246-3

 

 

    

         เสาร์ที่ ๑๕ อาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ทางวัดดงน้อย จัดงานประจำปี ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัทและศิษยานุศิษย์ไปร่วมบุญและได้กราบไหว้ขอพรศาลหลวงพ่อมาลัยไกรศรซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านดงน้อยมาช้านาน และจะได้กราบนมัสการ  พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์  จันทูปโม ) เจ้าอาวาสวัดดงน้อย ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติและนักพัฒนา ขณะนี้หลวงพ่อท่านกำลังทำการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ญาติโยมผู้ใจบุญมีศรัทธาต้องการร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ ขอร่วมบุญตามอัธยาศัยตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาได้ที่วัดดงน้อย หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามหมายเลขบัญชีที่มีอยู่มุมจอด้านขวามือของท่านได้ จึงเจริญพรมาเพื่อทราบทั่วกัน

          หมายเหตุ= งานประจำปี  ๒๕๕๗นี้ ทางวัดดงน้อย งดการฝังตะกรุดและพิธีเสริมดวงสะเดาะเคราะห์ ปีนี้หลวงพ่อท่านเหนื่อยมากขอพักสักหนึ่งปี      

                         จึงเจริญพรมาเพื่อทราบทั่วกัน

                                                                                                                                                                                                 อัพโหลดจากตราด ศิษย์หลวงพ่อ

            คณะนี้การก่อสร้างองค์พระเจดีย์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่มีปัญหาอะไร อีกไม่นานก็คงจะแล้วเสร็จตามที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งปฏิญญาไว้ว่า สร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธทุกคนในโลกนี้ และเป็นสถานที่ตั้งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปกราบไว้บูชาสร้างบุญกันอย่างท่วนหน้า ต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสิ่งสำคัญประจำจังหวัดลพบุรีและประเทศไทยอีกด้วย

                                อัปโหลด จากศิษย์หลวงพ่อ  บ่อไร่ ตราด

           เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาวัดดงน้อยได้ทำการ ทอดกฐิน  ณ  เวลา ๒๐.๐๐น. (สองทุ่ม)  เป็นจุลกฐิน มีญาติธรรมพร้อมลูกศิษยานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมทอดจุลกฐินกันที่วัดหลายพันคน แสดงว่าพุทธบริษัททั้งหลายให้ความสนใจเกี่ยวกับบุญจุลกฐินกันมาก ดังน้นคณะสงฆ์ของวัดดงน้อยขอขอบคุณและขอบใจมากๆที่ทุกคนให้ความสำคัญและได้มาร่วมสร้างบุญกันในคร้งนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีอายุยืน สุขภาพกายดี บริบูรณ์ด้วยกำลังกายและกำลังทรัพย์ ไม่เจ็บไม่ป่วย ขอให้รวยทรัพย์และรวยน้ำใจกันทุกๆท่านตลอดไปด้วย เทอญ.

                        (อัปโหลด จากศิษย์ หลวงพ่อ  บ่อไร่ตราด)

ต้องขออภัยด้วยนะ หลวงพี่บุรีออกธุดงค์ต่างจังหวัดหลายเดือนแล้วเบอร์นี้ 08-68401649 ติดต่อไม่สะดวก  ให้ญาติโยมติดต่อเบอร์หลวงพ่อใหญ่โดยตรงเลยสะดวกกว่า 08-61316228  / 036-783086 หรือสอบถามกับหลวงพ่ออ้ายก็ได้ท่านอยู่วัดตลอดเวลา08-20956092  ขอเจริญพ

จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านไปร่วมงานทำบุญวันเกิดหลวงพ่อครบอายุ66ปี อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ

สร้างองค์พระเจดีย์
พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์ จันทูปโม ขอเชิญญาติโยมร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชา พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์ จันทูปโม ขอเชิญญาติโยมร่วมพลังกันสร้างองค์พระเจดีย์ให้แล้วเสร็จกันเถอะเพราะนานปีแล้ว
วัน-เดือน-ปี
มิถุนายน 2024
อา พฤ
« ต.ค.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30